Jak przygotować

Nawet najlepsi projektanci oblewają się zimnym potem, kiedy przychodzi czas na wysłanie projektu do druku. Jest mnóstwo czynników i szczegółów, o których należy pamiętać, przygotowując projekt do druku komercyjnego. Ten krótki przewodnik przedstawia  techniczne zalecenia, czego nie należy robić, zawiera wskazówki i najlepsze praktyki oraz prowadzi przez proces przenoszenia projektu z komputera do druku.

Jednym z najczęstszych problemów związanych z przygotowaniem jest wysyłanie do druk plików graficznych o niewłaściwej przestrzeni barwnej. 

Twój komputer używa przestrzeni kolorów zwanej RGB do tworzenia kolorów, które widzisz na ekranie. Maszyna drukarska wykorzystuje przestrzeń kolorów zwaną CMYK (cyjan, magenta, żółty i czarny - proces 4-kolorowy). Pliki wysyłane do drukarni muszą znajdować się w przestrzeni barwnej CYMK.

 

 

 

Bleed “STREFA SPADÓW” Dlaczego są ważne?
Spad to drukowana zawartość, która wykracza poza przyciętą krawędź wydrukowanego elementu. Spady są ważne, ponieważ umożliwiają cięcie użytku nie pozostawiając białego marginesu wokół projektu. Utwórz “STREFĘ SPADU” o szerokości minimum 2 mm dla każdej ze stron.

Trim Box “STREFA PRZYCINANIA”
To pole przedstawia rzeczywisty rozmiar finalnego, przyciętego produktu - tj. Krawędź strony. Pole przycinania jest niezbędne ponieważ określa rzeczywisty rozmiar strony, która ma zostać wydrukowana.

Margin “STREFA BEZPIECZNA”
Margines to przestrzeń między wydrukiem a krawędzią strony, czasami nazywana strefą ezpieczną. Margines powinien wynosić co najmniej 3 mm. Aby mieć pewność, że ważna grafika lub tekst nie zostanie odcięcia.

Jakość obrazów. Dlaczego są ważne?

Obrazy o niskiej jakości i niskiej rozdzielczości dają okropny, brzydki, ohydny wydruk, ale wiele osób nie rozumie związku między jakością a rozdzielczością. Musisz zaplanować ostateczny wynik na początku projektu, w przeciwnym razie zostaniesz z bezużytecznym produktem końcowym. Wydruk zawsze będzie wyglądał lepiej z obrazami o wyższej rozdzielczości.

W przypadku większości projektów do drukowania najlepiej sprawdzają się obrazy PNG i TIFF. Obrazy JPG działają dobrze z jakością 100%, ale za każdym razem, gdy JPG jest zapisywany, jest on ponownie kompresowany, więc jakość może szybko spaść, jeśli jest zapisywany często z jakością niższą niż maksymalna.

Obrazy wektorowe 
Popularne formaty obrazów wektorowych to AI, SVG,CDR i EPS. Podczas drukowania komercyjnego obrazy wektorowe są bardzo ważne:

 • Tekst powinien być zawsze w formacie wektorowym.
 • Rysunki liniowe, takie jak plany lub plany, powinny zawsze być w formacie wektorowym.
 • Logo w formacie wektorowym.

Wszystko, co nie jest fotografią, będzie lepiej wyglądać jako wektor.

Teksty i opracowania
Tekst przed zapisaniem do pliku do drukarni powinien zostać zamieniony do formatu wektorowego. Kolor dla publikacji, magazynów, gazet nie powinien być z kolorów składowych CMYK - tylko 100% K (Czarny). Mamy wtedy gwarancję ostrości.

Pamiętaj, wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że obrazy mają co najmniej 300 PPI (lub 300-600 DPI).
 • Użyj formatów wektorowych dla tekstu, grafiki liniowej i logo.
 • Używaj formatów obrazów z mniejszą kompresją, takich jak PNG, TIFF i JPG o maksymalnej jakości.

Pamiętaj, do PDF:

Eksportowanie gotowego pliku dla drukarni jest bardzo łatwe we wszystkich nowoczesnych programach do tworzenia i projektowania. Zwykle eksportujesz wszystko do pliku PDF cały projekt, w tym obrazy, czcionki i inne elementy.

Oto kilka wskazówek, o których należy pamiętać przygotowując plik PDF:

 • PDF–PrePress: Acrobat 4 wersja 1.3,
 • skala 1:1,
 • obiekty z grafiką rastrową (bitmapy / zdjęcia) - 350dpi, w razie wątpliwości zawsze wybieraj plik najwyższej jakości.
 • obiekty wektorowe - 2400 dpi,
 • spady po 2 mm (dla katalogów 3 mm), margines wewnętrzny 3 mm,
 • strony wg naszych szablonów,
 • całość kolorystyka CMYK, bez dodatkowych profili lub zadany profil Coated Fogra 39,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • czcionki zamienione na krzywe,
 • nie eksportuj pliku PDF z ustawieniami zabezpieczeń i ochroną hasłem.

Jeśli plik projektu jest zbyt duży, by można go było przesłać pocztą e-mail, rozważ użycie Dropbox lub Dysku Google rozwiązanie dla obsługi dużych plików.